Hva er design thinking

Design Thinking er en praktisk, brukerorientert og prototypedrevet innovasjonsmetodikk, som tar for seg utfordringene i en organisasjon på nye og kreative måter. 

Dette kan være utvikling av nye produkter, tjenester, opplevelser, forretningsmodeller eller nye prosesser. Design Thinking er grunnleggende tverrfaglig, og kobler design, teknologi og økonomi i et effektivt og virkningsfullt problemløsningsverktøy.

HVORFOR DESIGN THINKING?

Design Thinking er et redskap til å forstå kunders reelle behov. Tidlig og hyppig prototyping gir mer kostnadseffektive og treffsikre løsninger. Tverrfaglig kunnskap i Design Thinking-teamene og hyppig utveksling av informasjon og erfaringer underveis, gjør at prosessen lettere kan resultere i innovative og bedre løsninger.

 
 

HVORDAN BRUKE DESIGN THINKING?

Design Thinking kan brukes til å løse små og store utfordringer. Metodikken består av flere forskjellige teknikker som gjør det lettere å sammenfatte, organisere og systematisere store mengder av informasjon og inntrykk. Design Thinking foregår ikke ved bruk av et exel-skjema alene på et kontor. Design Thinking foregår ute blant mennesker. Blant brukere, ekstreme brukere og ikke-brukere av tjenester eller produkter.